Doprinos neformalne koalicije organizacija civilnog društva Izvještaju o vladavini prava i prateće preporuke

Centra Miko Tripalo i Kuća ljudskih prava provode projekt  Jačanje kapaciteta civilnog društva za zaštitu i unaprjeđivanje vladavine prava u Hrvatskoj kojim nastojimo ojačati zagovaračku ulogu organizacija civilnog društva u Hrvatskoj za unapređivanje i promociju vladavine prava kao jedne od temeljnih vrijednosti EU-a. Krajnji cilj projekta je utjecati na politike koje pokrivaju izazove vezane uz vladavinu prava u kontekstu ljudskih prava i funkcioniranja demokratskog sustava kao tri neodvojiva stupa na kojima počiva europsko demokratsko društvo.

U sklopu projekta kao jedan od outputa pripremili smo preporuke za ovogodišnje Izvješće o vladavini prava, koje možete pročitati i preuzeti na slijedećoj poveznici:

Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Program Impact4Values sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njega. Stajališta izražena u ovom članku isključiva su odgovornost udruge Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Projekt udruge Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo naziva “Jačanje kapaciteta civilnog društva za zaštitu i unapređivanje vladavine prava u Hrvatskoj” financiran je sredstvima Europske unije u okviru Programa Impact4Values. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.