Doprinos neformalne koalicije organizacija civilnog društva Izvještaju o vladavini prava i prateće preporuke

Centra Miko Tripalo i Kuća ljudskih prava provode projekt  Jačanje kapaciteta civilnog društva za zaštitu i unaprjeđivanje vladavine prava u Hrvatskoj kojim nastojimo ojačati zagovaračku ulogu organizacija civilnog društva u Hrvatskoj za unapređivanje i promociju vladavine prava kao jedne od temeljnih vrijednosti EU-a. Krajnji cilj projekta je utjecati na politike koje pokrivaju izazove vezane uz …

Preporuke Centra Miko Tripalo za povećanje transparentnosti i odgovornosti hrvatskog sudstva

S ciljem uklanjanja određenih nedostatka hrvatskog sudstva, Centar Miko Tripalo predlaže preporuke za povećanje stupanja transparentnosti sudskog sustava, jačanje mehanizama ostvarivanja odgovornosti sudaca te demokratiziranje izbora Državnog sudbenog vijeća. Preporuke ciljaju na potrebne reforme koje se mogu postići, prije svega odlukama samih sudskih institucija, a potom i izmjenama zakona. Predložene promjene su koncipirane tako da ne dovode u pitanje samostalnost sudstva, već jačaju …